Legatpraksis

Medicinsk forskning:

Der uddeles legater i størrelsesordenen 50.000-100.000 kr.

For at ansøgningen kan komme i betragtning skal den indeholde uddybende projektbeskrivelse på fagsprog (på max. 5 sider), budget (på max. 1 side) samt CV for hovedansøger (max. 2 sider). Projektbeskrivelsen må gerne være på engelsk. Ansøgninger til ph.d. løn skal udfærdiges af den ph.d. studerende med anbefaling fra vedkommendes vejleder og vedlagt vejleders CV.

Der sendes ikke bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget, men alle ansøgere modtager svar, når ansøgningen er behandlet.
Der afholdes ét årligt uddelingsmøde i april/maj. Ansøgere kan forvente svar på ansøgningen indenfor en måned efter uddelingsmødet.

Ansøgninger, der falder udenfor fondens støtteformål, modtager ikke svar.

Ansøgningsskema til videnskabelig forskning kan hentes her: Ansøgningsskema

Direkte sygdomsramte:
Ansøgningen skal indeholde dokumentation for sygdom og trang og formål, og ansøgt beløb skal fremgå af ansøgningen.

Der sendes ikke bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget, men alle ansøgere modtager svar, når ansøgningen er behandlet.
Der afholdes ét årligt uddelingsmøde i maj. Ansøgere kan forvente svar på ansøgningen indenfor en måned efter uddelingsmødet.

Ansøgninger, der ikke opfylder ovennævnte krav, modtager ikke svar.

Ansøgningsskema til direkte sygdomsramte, uden tilknytning til forening, kan hentes her: Ansøgningsskema

Alle ansøgninger sendes med post og være fonden i hænde senest 1. marts i 2 eksemplarer til:
Arvid Nilssons Fond
Att. Fondschef Anne Mette Bruun
Poul Ankers Gade 2, 2. tv.
1271 København K