Legatpraksis

På baggrund af Databeskyttelsesforordningen, der trådte i kraft den 25. maj 2018, er det nødvendigt, at personlige ansøgere udfylder en samtykkeerklæring. Samtykkeerklæringen giver tilladelse til, at de personlige oplysninger, der gives til Fonden i forbindelse med behandlingen af ansøgningen, må opbevares af Fonden og Fondens daglige administration. Samtykket indebærer også, at oplysninger om ansøgere, som modtager et legat, kan blive videregivet til en række eksterne parter, herunder revision, pengeinstitutter og relevante myndigheder, herunder SKAT.

Samtykkeerklæringen kan downloades her: Samtykkeerklæring

Der henvises i øvrigt til Rovsing & Gammeljords hjemmeside, hvor oplysninger om firmaets privatlivspolitik findes.

Medicinsk forskning:

Der uddeles legater i størrelsesordenen 50.000-100.000 kr.

For at ansøgningen kan komme i betragtning skal den indeholde uddybende projektbeskrivelse på fagsprog (max. 5 sider), budget (max. 1 side) samt CV for hovedansøger (max. 2 sider). Projektbeskrivelsen må gerne være på engelsk. Ansøgninger til ph.d. løn skal udfærdiges af den ph.d.-studerende med anbefaling fra vedkommendes vejleder og vedlagt vejleders CV.

Der sendes ikke bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget, men alle ansøgere modtager svar, når ansøgningen er behandlet.
Der afholdes ét årligt uddelingsmøde i april/maj. Ansøgere kan forvente svar på ansøgningen indenfor en måned efter uddelingsmødet.

Ansøgninger, der falder udenfor fondens støtteformål, modtager ikke svar.

Ansøgningsskema til videnskabelig forskning kan hentes her: Ansøgningsskema videnskabelig forskning

Direkte sygdomsramte:

Ansøgningen skal indeholde dokumentation for sygdom og trang og formål, og ansøgt beløb skal fremgå af ansøgningen.

Der sendes ikke bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget, men alle ansøgere modtager svar, når ansøgningen er behandlet.
Der afholdes ét årligt uddelingsmøde i maj. Ansøgere kan forvente svar på ansøgningen indenfor en måned efter uddelingsmødet.

Ansøgninger, der ikke opfylder ovennævnte krav, modtager ikke svar.

Ansøgningsskema til direkte sygdomsramte, uden tilknytning til forening, kan hentes her: Ansøgningsskema direkte sygdomsramte

Alle ansøgninger sendes med post og skal være fonden i hænde senest 1. marts i 2 eksemplarer til:
Arvid Nilssons Fond
Rovsing & Gammeljord
Att. Fondschef Anne Mette Bruun
Poul Ankers Gade 2, 2. tv.
1271 København K

Arvid Nilssons Fond kan ikke gøres ansvarlig for indholdet af hjemmesider, der linkes til Arvid Nilssons Fond.