Legatpraksis

Arvid Nilssons Fond er underlagt Databeskyttelsesforordningen, og brug af personoplysninger sker derfor i henhold til gældende lovgivning.

Når der indsendes ansøgning til Arvid Nilssons Fond, skal der sammen med ansøgningen gives samtykke til, at Fondsafdelingen kan behandle de personoplysninger, der afgives i forbindelse med ansøgningen, og at disse kan gøres til genstand for elektronisk registrering og behandling i forbindelse med behandling af ansøgningen.

Der henvises i øvrigt til Rovsing & Gammeljords til enhver tid gældende Privatlivspolitik, som findes på Rovsing & Gammeljords hjemmeside https://rglaw.dk/fagomraader/fonde/

Medicinsk forskning:

Der uddeles legater i størrelsesordenen 50.000-100.000 kr.

For at ansøgningen kan komme i betragtning skal den indeholde uddybende projektbeskrivelse på fagsprog (max. 5 sider), budget (max. 1 side) samt CV for hovedansøger (max. 2 sider). Projektbeskrivelsen må gerne være på engelsk. Ansøgninger til ph.d. løn skal udfærdiges af den ph.d.-studerende med anbefaling fra vedkommendes vejleder og vedlagt vejleders CV.

Der sendes ikke bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget, men alle ansøgere modtager svar, når ansøgningen er behandlet.
Der afholdes ét årligt uddelingsmøde i april/maj. Ansøgere kan forvente svar på ansøgningen indenfor en måned efter uddelingsmødet.

Ansøgninger, der falder udenfor fondens støtteformål, modtager ikke svar.

Ansøgningsskema til videnskabelig forskning kan hentes her: Ansøgningsskema videnskabelig forskning

Direkte sygdomsramte:

Ansøgningen skal indeholde dokumentation for sygdom og trang og formål, og ansøgt beløb skal fremgå af ansøgningen.

Der sendes ikke bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget, men alle ansøgere modtager svar, når ansøgningen er behandlet.
Der afholdes ét årligt uddelingsmøde i maj. Ansøgere kan forvente svar på ansøgningen indenfor en måned efter uddelingsmødet.

Ansøgninger, der ikke opfylder ovennævnte krav, modtager ikke svar.

Ansøgningsskema til direkte sygdomsramte, uden tilknytning til forening, kan hentes her: Ansøgningsskema direkte sygdomsramte

Alle ansøgninger sendes med post og skal være fonden i hænde senest 1. marts i 2 eksemplarer til:
Arvid Nilssons Fond
Rovsing & Gammeljord
Att. Fondschef Anne Mette Bruun
Poul Ankers Gade 2, 2. tv.
1271 København K

Arvid Nilssons Fond kan ikke gøres ansvarlig for indholdet af hjemmesider, der linkes til Arvid Nilssons Fond.