Personoplysninger

Arvid Nilssons fond er indberetningspligtig til Skat for alle uddelinger. Ved tildeling af et legat indberettes navn på legatmodtager, CPR-numre samt legatets størrelse til Skat. Arvid Nilssons Fond videregiver ikke oplysninger til tredjeparter.

Arvid Nilssons Fond opbevarer alene CPR-numre på de ansøgere, som modtager et legat. CPR-numre, der tilhører ansøgere, som meddeles afslag, slettes efter endt sagsbehandling.

Arvid Nilssons Fond kan ikke gøres ansvarlig for indholdet af hjemmesider, der linkes til Arvid Nilssons Fond.