Bestyrelse

Fondens seks bestyrelsesmedlemmer er:
Bestyrelsesformand, Advokat Christian Schow Madsen
Næstformand for bestyrelsen, Direktør Erik Holm
Direktør Niels Roth
Statsautoriseret ejendomsmægler Jess Jehl
Professor, klinikchef, dr.med. Liselotte Højgaard
Advokat Kåre Stolt

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en periode af 4 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen supplerer sig selv og kan bestå af fire til seks medlemmer. To af fondens medlemmer skal være kyndige i investering i fast ejendom og børsnoterede værdipapirer, og mindst ét medlem af bestyrelsen skal være læge. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand.

Bestyrelsens opgave:
Det er bestyrelsens opgave og ansvar at forvalte fondens midler i overensstemmelse med fondens formål. Bestyrelsen har som mål at videreføre stifters ønske om at tjene menneskenes kamp mod sygdom.